O książce

„W uścisku Katriny” to książka bazująca na przeżyciach grupy polskich studentów, która w 2005 roku znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia, jakim było przejście huraganu Katrina nad Nowym Orleanem. Huragan ów stanowił jedną z największych w historii Stanów Zjednoczonych klęskę żywiołową, po której miasto przez wiele lat wracało do normalnego życia.

Jakub wyjeżdża do Stanów w ramach programu studenckiego Work & Travel. Zamiast do wymarzonego Nowego Jorku trafia jednak do Nowego Orleanu, gdzie ma podjąć pracę w parku rozrywki Six Flags. Pracują tu też inni uczestnicy tego programu, w tym Polacy. Stopniowo Kuba poznaje blaski i cienie „amerykańskiego mitu” związane nie tylko z pracą, lecz przede wszystkim z samym Nowym Orleanem – miastem, do którego wciąż nie może się przekonać. Spotyka też dziewczynę, która wywiera na nim niezwykle silne wrażenie, choć początek znajomości wcale nie zapowiada się obiecująco… 

Zmagania z nowoorleańską codziennością zakłóca niepokojąca wiadomość, że do miasta zbliża się niebezpieczny huragan. Po namowach sąsiadów studenci ewakuują się na stadion Superdome. Ta decyzja okazuje się zbawienna w skutkach, albowiem wkrótce ogromna woda niszczy wały powodziowe i centrum Nowego Orleanu zostaje całkowicie zalane. Teraz, wraz z kilkudziesięcioma tysiącami najbiedniejszych ludzi, w większości pochodzącymi ze społeczności afroamerykańskiej, stają się więźniami odciętego od świata Superdome.

Huragan mija, ale dopiero teraz wszyscy – i mieszkańcy Nowego Orleanu, i  przyjezdni – zostają poddani najcięższej próbie. Ludzie stopniowo ulegają najniższym instynktom. Dochodzi do dantejskich scen, zaś kilkuosobowa polska grupa zaczyna walkę o przetrwanie…

Book summary:

Jacob leaves for USA as part of a university student program Work & Travel. However, instead of New York that he had been dreaming about, he gets to New Orleans where he’s to take up work in Six Flags theme park. There are other program participants working there, including Poles. Gradually Jacob learns the light and dark sides of American dream, linked not only with work, but first of all with New Orleans itself: a city that he still can’t take to. He also meets a student from Poland, Sylwia, who makes a deep impression on him. But the beginning of their relationship doesn’t seem promising at all, and what’s more, another student from Poland falls in love with Sylvia…

The struggle with the New Orleans everyday life is disturbed by the news of a dangerous hurricane that is coming towards the city. The students, persuaded by neighbors, evacuate to the Superdome stadium. This decision turns out to be beneficial, because shortly afterwards the huge surge of water breaks the levees, and the downtown New Orleans gets completely flooded over. Now, along with several thousand of the poorest people, mostly Afro-Americans, they become the prisoners of the Superdome Stadium, which is cut off from the world.

The hurricane wears off, but only now all, both residents of New Orleans and the visitors, are in for the harshest trial. People gradually give in to the lowest instincts. Dantesque scenes occur, and the small Polish group begins its struggle for survival… In Poland the students are declared missing…

 

Książkę z autografem można kupić w sklepie internetowym:

www.wusciskukatriny.pl